DOKUMENTY


W dziale tym znajdują się dokumenty związane z działalnością naszej Spódzielni.

Jest więc zakładka AKTY PRAWNE, gdzie umieszczono treść prawa regulującego działaniem Spółdzielni.

Bieżące prace Organów Spółdzielni mają swe odzwierciedlenie w zakładce DECYZJE I UCHWAŁY, począwszy od stycznia 2008 r.

Zakładka REGULAMINY odnosi się do wewnętrznych dokumentów obowiązujących w Spółdzielni, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą..

SPRAWOZDANIA są dokumentami podsumowującymi naszą działalność w kolejnych latach, począwszy od roku 2004.

DODATEK MIESZKANIOWY, to zakładka poświęcona formie pomocy finansowej, z której korzysta wielu członków naszej Spółdzielni.
Do zapoznania się z niektórymi dokumentami potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader).


W związku z aktualizacją do wersji 20.0 przeglądarki internetowej Firefox zauważono nieprawidłowe wyświetlanie zamieszczonych na naszej stronie internetowej plików PDF. W związku z powyższym prosimy tego typu pliki zapisywać lokalnie i otwierać poza tą przeglądarką lub skorzystać z innych przeglądarek: Chrome, Seamonkey, Opera, ew. IE.

Rozwiązaniem problemu jest zmiana w ustawieniach programu Firefox: w Opcjach programu należy wybrać zakładkę Aplikacje, a następnie odszukać Portable Format Document (PDF), dla którego nalezy wybrać czynność: Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).

Problem dotyczy użytkowników systemów MS Windows. W systemach Linux tego typu defekty nie zostały zaobserwowane.AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Funkcjonowanie administracji
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
DECYZJE I UCHWAŁY
z 2021 r. z 2020 r.
z 2019 r. z 2018 r. z 2017 r.
z 2016 r. z 2015 r. z 2014 r.
z 2013 r. z 2012 r. z 2011 r.
z 2010 r. z 2009 r. z 2008 r.
SPRAWOZDANIA
za 2020 r. za 2019 r.  
za 2018 r. za 2017 r. za 2016 r.
za 2015 r. za 2014 r. za 2013 r.
za 2012 r. za 2011 r. za 2010 r.
za 2009 r. za 2008 r. za 2007 r.
za 2006 r. za 2005 r. za 2004 r.
DODATEK MIESZKANIOWY