SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00

Nabór ofert na badanie sprawozdań finansowych

Zaproszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu


zaprasza do złożenia ofert na


BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 i 2025 ROK


 

Szczegóły

Oferta powinna zawierać:
1.    krótką charakterystykę podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
2.    zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
3.    opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
4.    cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem pozostałych kosztów związanych z badaniem np. przejazdy, noclegi, diety, oddzielnie za każdy rok,
5.    informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
6.    zobowiązanie do omówienia sprawozdania z badania  na posiedzeniu Rady Nadzorczej.


Terminy

Oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2024 i 2025 r.” należy składać
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Ostateczny termin przedłożenia Spółdzielni sprawozdania z badania sprawozdania finansowego
- za 2024 r. ustala się na dzień 7 marca 2025 r.
- za 2025 r. ustala się na dzień 6 marca 2026 r.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 612 06 20.


Formularz

Do oferty należy załączyć wypełniony formularz ofertowy.