SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00
15.07.2024

Nabór ofert na 4 miejsca postojowe przy ul. Czecha

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu
ogłasza nabór ofert na najem czterech miejsc postojowych
w obiekcie przy ul. Czecha 20a w Toruniu
nr 5 o pow. 18,00 m2
nr 7 o pow. 13,50 m2
nr 8 o pow. 13,50 m2
nr 9 o pow. 14,00 m2


Miesięczny czynsz najmu – nie mniej niż 300,00 zł brutto/m-c.


Oferta skierowana do osób, które są właścicielem, współwłaścicielem lub leasingobiorcą samochodu.

 
Oferty na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępnych w siedzibie Spółdzielni ul. Matejki 94/96 pokój nr 16 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.smkopernik.pl) należy złożyć w zamkniętych kopertach do siedziby Spółdzielni, bądź drogą e-mailową (opatrzone podpisem kwalifikowanym) na adres e-mail: sekretariat@smkopernik.pl.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 300,- zł, którą należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o miejscach postojowych wymienionych w ofercie można uzyskać telefonicznie: 56-612-06-26, 56-612-06-14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.