OFERTY

Lokale użytkoweNajem

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem lokali użytkowych:

  1. ul. Bema 20A – pawilon usługowo-handlowy wolnostojący
  2. ul. Kaliskiego 9 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
  3. ul. Kościuszki 41-47 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
  4. ul. Morcinka 17 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
  5. ul. Popiela 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny

Ze szczegółami można zapoznać się po kliknięciu na konkretny lokal.Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia - zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2021
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Zasady na czas pandemii
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA OŚWIATOWA KULTURALNA