W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik" wchodzą:


Marek Żółtowski Prezes Zarządu
Andrzej Bajduszewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Czesław Degórski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby