OFERTY

Reklamy - na ścianie


Długa 51e - powierzchnia ok. 130 m2


Długa 51e


Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem:
    - adresu lokalizacji reklamy (symulacja graficzna),
    - jej proponowanej powierzchni,
    - propozycji miesięcznej opłaty netto
na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 56-612-06-26 oraz 56-612-06-14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


PowrótBIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2021
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Zasady na czas pandemii
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA OŚWIATOWA KULTURALNA