PRZETARGI

Dział Techniczno-InwestycyjnySpółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96


ogłasza przetarg nieograniczony na

termomodernizację elewacji zachodniej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Sucharskiego 10-10d,
będącego w zasobach SM KOPERNIK
.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (SM KOPERNIK, ul. Matejki 94/96, Toruń) w biurze podawczym mieszczącym się na parterze budynku (wejście główne do Spółdzielni) do dnia 02.08.2021 r. w godz. 10:00 ÷ 14.00.


Otwarcie złożonych ofert nastąpi 3 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:30.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium określonego w wyżej wymienionej Specyfikacji w terminie do 30 lipca 2021 r. (data wpływu na rachunek Spółdzielni).


Bliższych informacji udziela:

—     Jarosław Lewandowski tel. 56-612-06-29 pokój nr 9.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2021
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Zasady na czas pandemii
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA OŚWIATOWA KULTURALNA