Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu


Impresariat artystyczny


Zaproszenia


Informacje i zapisy:

Ośrodek Sportowy SM KPERNIK
ul. Świętopełka 15/23
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 ÷ 15:00
tel. 56 623-27-75


Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2021
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Zasady na czas pandemii
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA OŚWIATOWA KULTURALNA