Sprawozdania za 2015 rok

Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy sprawozdania za rok 2015.

Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:


Do zapoznania się z tymi dokumentami potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader).


W związku z aktualizacją do wersji 20.0 przeglądarki internetowej Firefox zauważono nieprawidłowe wyświetlanie zamieszczonych na naszej stronie internetowej plików PDF. W związku z powyższym prosimy tego typu pliki zapisywać lokalnie i otwierać poza tą przeglądarką lub skorzystać z innych przeglądarek: Chrome, Seamonkey, Opera, ew. IE.

Rozwiązaniem problemu jest zmiana w ustawieniach programu Firefox: w Opcjach programu należy wybrać zakładkę Aplikacje, a następnie odszukać Portable Format Document (PDF), dla którego nalezy wybrać czynność: Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).

Problem dotyczy użytkowników systemów MS Windows. W systemach Linux tego typu defekty nie zostały zaobserwowane.AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Funkcjonowanie administracji
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
DECYZJE I UCHWAŁY
z 2021 r. z 2020 r.
z 2019 r. z 2018 r. z 2017 r.
z 2016 r. z 2015 r. z 2014 r.
z 2013 r. z 2012 r. z 2011 r.
z 2010 r. z 2009 r. z 2008 r.
SPRAWOZDANIA
za 2020 r. za 2019 r.  
za 2018 r. za 2017 r. za 2016 r.
za 2015 r. za 2014 r. za 2013 r.
za 2012 r. za 2011 r. za 2010 r.
za 2009 r. za 2008 r. za 2007 r.
za 2006 r. za 2005 r. za 2004 r.
DODATEK MIESZKANIOWY