Odznaka Honorowa SM KOPERNIK

Zasady przyznawania Odznaki Honorowej
Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu

W celu uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla działalności Spółdzielni, za efektywną realizację celów statutowych poprzez ofiarną pracę społeczną, zawodową oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązków członkowskich, a także za współpracę i wykonywanie zadań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK i jej członków Rada Nadzorcza w roku 2012 ustanawiła HONOROWĄ ODZNAKĘ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK W TORUNIU.

Zasady nadawania Odznaki

 1. Honorowa Odznaka Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik nadawana będzie wraz ze stosownym dokumentem poświadczającym podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik.
 2. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej mogą przedstawiać:
  • Członkowie Rady Nadzorczej,
  • Zarząd Spółdzielni,
  • grupa członków Spółdzielni licząca co najmniej 10 osób,
  • przedstawiciel pracowników Spółdzielni.
 3. Honorowa Odznaka powinna być wręczana podczas różnego rodzaju uroczystości organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK.


Warunki nadania Odznaki

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK może nadać HONOROWĄ ODZNAKĘ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK osobom fizycznym lub prawnym po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 • osoby fizyczne
  • prowadzą aktywną działalność społeczną lub zawodową w Spółdzielni, w okresie nie krótszym niż 20 lat,
  • wykazały się konkretnymi inicjatywami i przedsięwzięciami, które przyczyniły się do rozwoju Spółdzielni, jej osiągnięć oraz korzystnie wpływają na wizerunek Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK,
  • jako członkowie Spółdzielni, wyróżniają się w innej działalności, szczególnie: społecznej, kulturalnej, sportowej, samorządowej i parlamentarnej.
  Osoby, które otrzymują Odznakę Honorową muszą wyróżniać się nieskazitelną postawą etyczną i społeczną.
 • instytucje
  • wykonują zadania związane z przedmiotem działalności Spółdzielni i są dla niej ważnym partnerem w jego realizacji,


Lista instytucji i osób, którym przyznano Odznakę Honorową w poszczególnych latach:


2012201320142015201620172018


Autorem i wykonawcą Odznaki jest toruński artysta plastyk Ryszard Mirowski, który wykonał również tablicę poświęconą pamięci Andrzeja Beza oraz medal z okazji 100-lecia istnienia Spółdzielni.


HISTORIA
Przewodnik historyczny
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
Odznaka Honorowa SM KOPERNIK
Medal na 100-lecie SM KOPERNIK
Medal Za zasługi dla Miasta Torunia
Historyczne statuty
Zasłużeni dla Spółdzielni - wspomnienia
FOTOGALERIE
Spółdzielczze popołudnie 2018
Zimowisko 2018
II Piknik rodzinny - Zdrowo i ludowo - 2015
Piknik rodzinny - Zdrowo i ludowo - 2014
Rowerem do Łysomic
Medal - wyróżnienie honorowe
A. Bez - tablica pamiątkowa
gen. E. Zawacka - tablica pamiątkowa
Zima 2005/2006
W obiektywie Macieja Ekwińskiego
Dzieci w Brzozie k. Torunia VI 2006
Wystawa psów - 20.08.2006 r.
Wystawa psów - 19.08.2007 r.
Wystawa psów - 23.08.2009 r.
105-lecie - galeria amatorska
Afisze
Spalarnia śmieci
Inwestycja przy ul. Wybickiego
PLIKI DO POBRANIA
Adobe Reader
PRZYDATNE LINKI