Z przyjemnością informujemy Członków, iż Rada Miasta Torunia na posiedzeniu w dniu 8 października 2009 roku podjęłą uchwałę o nadaniu Medalu "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik".

Z okazji nadania tego medalu gratulujemy wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy swoim zaangażowaniem zasłużyli na to honorowe wyróżnienie.

Składamy także podziękowanie Kapitule Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia oraz Radzie Miasta Torunia za docenienie ważnej roli naszej Spółdzielni w życiu miasta.Decyzja Rady Miasta Torunia:

Na podstawie §§ 66 i 68 Statutu Gminy i zgodnie z Regulaminem Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia – załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miasta Torunia


Kapituła Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia

uchwala


§ 1. Skierować projekt uchwały o nadanie Medalu "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik" pod obrady Rady Miasta Torunia uwzględniając:
  • ponadstuletnią działalność na terenie Torunia,
  • pionierstwo w budowaniu podwalin spółdzielczości w Toruniu,
  • wkład w rozwój nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i użytkowego w mieście,
  • tworzenie osiedli architektonicznie nawiązujących do istniejącej zabytkowej zabudowy (Rybaki),
  • prowadzenie aktywnej działalności społeczno–kulturalnej dla mieszkańców,
  • propagowanie sportu poprzez sponsoring Klubu Sportowego MKS "Włókniarz" – SM "Kopernik" oraz organizowanie zawodów sportowych i zabaw na stadionie miejskim i Osiedlowym Stadionie Sportowym,
  • osiągnięcia w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa (monitoring, uhonorowanie w konkursie "Bezpieczne Osiedle").


§ 2. Dokonać wręczenia Medalu "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze najpóźniej do końca 2009 roku.

§ 3. Koszty związane z realizacją uchwały pokryć z funduszu Rady Miasta Torunia.

Przewodniczący
Kapituły Honorowych Wyróżnień
/-/ Waldemar Przybyszewski


30 grudnia 2009 r. w Dworze Artusa, podczas uroczystego posiedzenia Rady Miasta Torunia wręczono naszej spółdzielni honorowe wyróżnienie: Medal Za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze. Gratulujemy całej społeczności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik przyznanego przez Radę Miasta wyróżnienia. Spółdzielnia otrzymała je u boku wyróżnionego tytułem Honorowego Obywatela Miasta Torunia, Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, któremu składamy z tej okazji serdeczne gratulacje.

Od 107 lat historia naszej spółdzielni nierozerwalnie związana jest z historią naszego pięknego miasta. Przez ten okres członkowie naszej spółdzielni stworzyli szereg elementów zabudowy miejskiej, które trwale zmieniły jego przestrzeń. Osiedla mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK zamieszkuje około 20 tysięcy osób, co stanowi dziesięć procent mieszkańców miasta.

Toruń to miasto, z którym członkowie naszej spółdzielni łączyli swoje plany rodzinne i zawodowe. Zawsze starali się realizować je jak najlepiej i z pasją. Domeną spółdzielni mieszkaniowej jest wspólne działanie. W Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK nie kończyło się ono wyłącznie na wybudowaniu mieszkań. Rozwijała się i rozwija w naszej spółdzielni działalność kulturalna, oświatowa i wychowawcza. Większość Torunian dobrze zna Ośrodek Sportowy przy ul. Świętopełka. To miejsce otwarte zarówno dla członków spółdzielni i mieszkańców naszego miasta. W przyszłym roku na tym kompleksie dzięki staraniom członków naszej spółdzielni i jednoczesnej przychylności Pana Prezydenta i Radnych Rady Miasta przybędzie jeszcze jeden ważny akcent, jakim będzie zespół boisk w programie Orlik. Także nasz udział w realizacji monitoringu miejskiego i osiedlowego oraz prowadzone przez nas świetlice terapeutyczne to doskonałe przykłady na to, że nie jesteśmy hermetyczni, ale staramy się także podejmować wspólnie działania na terenie miasta. Dzięki wspaniałej, dotychczasowej współpracy z instytucjami i firmami z naszego miasta jesteśmy na co dzień skuteczni w swoim działaniu.

To wyróżnienie to uznanie zasług i wkładu pracy wszystkich członków naszej spółdzielni, bez których nie byłoby tych pięknych stu siedmiu lat historii, bez których nie zaistniałyby przesłanki do nadania tego honorowego wyróżnienia. W jakiejś części wyróżnienie to jest także zasługą etatowych pracowników, zatrudnionych w naszej spółdzielni w okresie tych ponad stu lat. To przy ich udziale powstawały i powstają wymierne efekty naszej działalności.

Wszyscy członkowie naszej spółdzielni powinni być dumni z otrzymanego zaszczytu i należy mieć nadzieję, że to honorowe wyróżnienie wręczone naszej spółdzielni, będzie nas łączyć w dalszej wspólnej pracy. Dziś jednak wszyscy członkowie naszej spółdzielni mają satysfakcję z otrzymanego wyróżnienia i mogą przyjmować zasłużone gratulacje, które tą drogą im przekazujemy.


Marek Żółtowski - Prezes Zarządu SM KOPERNIKHISTORIA
Przewodnik historyczny
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
Odznaka Honorowa SM KOPERNIK
Medal na 100-lecie SM KOPERNIK
Medal Za zasługi dla Miasta Torunia
Historyczne statuty
Zasłużeni dla Spółdzielni - wspomnienia
FOTOGALERIE
Spółdzielczze popołudnie 2018
Zimowisko 2018
II Piknik rodzinny - Zdrowo i ludowo - 2015
Piknik rodzinny - Zdrowo i ludowo - 2014
Rowerem do Łysomic
Medal - wyróżnienie honorowe
A. Bez - tablica pamiątkowa
gen. E. Zawacka - tablica pamiątkowa
Zima 2005/2006
W obiektywie Macieja Ekwińskiego
Dzieci w Brzozie k. Torunia VI 2006
Wystawa psów - 20.08.2006 r.
Wystawa psów - 19.08.2007 r.
Wystawa psów - 23.08.2009 r.
105-lecie - galeria amatorska
Afisze
Spalarnia śmieci
Inwestycja przy ul. Wybickiego
PLIKI DO POBRANIA
Adobe Reader
PRZYDATNE LINKI