Dla zainteresowanych podajemy numery kont, na które należy dokonywać wpłat.

  Opłaty czynszu i wszelkie dopłaty dotyczące eksploatacji mieszkań (z rozliczenia zużycia wody, centralnego ogrzewania, spłaty zadłużenia i inne) należy wpłacać (dokonywać przelewu) wyłącznie na indywidualne konto przypisane do danego lokalu, którego numer jest zamieszczony w książeczce opłat - wpłata gotówkowa w agencjach bankowych MONETIA i Urzędach Pocztowych jest zwolniona z prowizji.
  Nadto informujemy, iż nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali - każdy lokal ma przypisane indywidualne konto bankowe. Przy tym należy zachować formę i treść pola "Tytułem" podaną w książeczkach opłat dla każdego miesiąca.


  Opłaty z innych tytułów (wymiana wodomierza, instalacja ciepłej wody, adaptacja pomieszczenia, balkony, pralnia), prosimy wpłacać (dokonywać przelewu) na konto 81 1320 1120 2564 9572 2000 0010 w Banku Pocztowym z informacją o adresie lokalu i treścią czego wpłata dotyczy.
  Na to konto nie należy wpłacać czynszu.


  Należności za najem lokalu użytkowego należy wpłacać (dokonywać przelewu) wyłącznie na wskazane na fakturze indywidualne konto bankowe przypisane do danego lokalu.

  Opłaty członkowskie oraz wadium dotyczące przetargów ogłaszanych przzez Spółdzielnię, jak również opłaty za specyfikacje przetargowe należy wpłacać na konto o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.


  Miesięczne spłaty kredytu należy wpłacać (dokonywać przelewu) na konto 32 1020 5011 0000 9302 0015 5648 w Agencjach, Ekspozyturach i Oddziałach PKO BP z zaznaczeniem indeksu lokalu i okresu, którego wpłata dotyczy.


  Należności dotyczące nabycia nowych mieszkań oraz uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego należy uiszczać przelewem na konto w PKO BP o numerze 79 1020 5011 0000 9002 0015 5531. Natomiast wpłaty gotówkowe z tego tytułu należy realizować na konto 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 w Banku Pocztowym.


  Wyłączenie dla osób posiadających konto bankowe w PKO BP możliwe jest dokonywanie opłat mieszkaniowych wyłącznie przelewem lub poprzez zlecenie stałe na konto w PKO BP o numerze 18 1020 5011 0000 9302 0012 8546 - przy tych przelewach konieczne jest podanie indeksu lokalu oraz okresu, za który dokonywana jest wpłata (należy zachować formę i treść pola "Tytułem" podaną w książeczkach opłat dla każdego miesiąca).
  Posiadacze kont w innych bankach proszeni są o dokonywanie przelewów na konto przypisane do danego lokalu, podane w książeczce opłat za tenże lokal.


Siedziby naszych banków:

       Bank Pocztowy         Toruń   ul. Chełmińska 13

       PKO                        Toruń   ul. Grudziądzka 4Nie zaleca się dokonywania wpłat gotówkowych z tytułu opłat eksploatacyjnych
w Oddziałach, Ekspozyturach ani Agencjach PKO BP.


Wpłaty gotówkowe poleca się dokonywać w agencjach bankowych MONETIA,
Banku Pocztowym i Urzędach Pocztowych.


WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe