Od 1 stycznia 2007 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK
obowiązują następujące numery telefonów:

      sekretariat     —     56-612-06-20  
      fax     —     56-612-06-44  
      dział finansowo-księgowy     —     56-612-06-03  
      dział techniczno-inwestycyjny     —     56-612-06-02  
      dział spraw członkowskich     —     56-612-06-04  
      dział analiz ekonomicznych i gospodarki lokalami     —     56-612-06-05  


Ponadto istnieje możliwość bezpośrednich połączeń
z poszczególnymi stanowiskami pracy:


  DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  
      Kierownik     —     56-612-06-11  
      Rozliczenie opłat mieszkaniowych Osiedle Wschód     —     56-612-06-47  
      Rozliczenie opłat mieszkaniowych Osiedle Tysiąclecia     —     56-612-06-54  
      Rozliczenie opłat mieszkaniowych Osiedle Zachód     —     56-612-06-43  
      Kasa     —     56-612-06-48  
      Spłata kredytów mieszkaniowych     —     56-612-06-41  
      Rozliczenia z tytułu wkładów i udziałów     —     56-612-06-42  
      Rozliczenia zużycia wody   —  
  —  
  56-612-06-17  
  56-612-06-55  
  DZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  
      Kierownik     —     56-612-06-28  
      Inspektor ds. instalacji sanitarnych     —     56-612-06-32  
      Inspektor ds. instalacji elektrycznych     —     56-612-06-37  
      Wymiana stolarki okiennej     —     56-612-06-33  
      Inspektor ds. budowlanych Osiedle Wschód     —     56-612-06-29  
      Inspektor ds. budowlanych Osiedle Tysiąclecia     —     56-612-06-33  
      Inspektor ds. budowlanych Osiedle Zachód     —     56-612-06-59  
  DZIAŁ PRAWNY  
  —     56-612-06-30  
  INSPEKTOR DS. SAMORZĄDOWYCH     —     56-612-06-35  
  DZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I GOSPODARKI LOKALAMI  
      Kierownik     —     56-612-06-16  
      Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania     —     56-612-06-49  
      Inspektor ds. gospodarki lokalami     —     56-612-06-14  
      Inspektor ds. gospodarki lokalami     —     56-612-06-26  
  DZIAŁ SPRAW CZŁONKOWSKICH  
      Kierownik     —     56-612-06-39  
      Referent ds. członkowsko-mieszkaniowych     —     56-612-06-31  
      Referent ds. członkowsko-mieszkaniowych     —     56-612-06-46  
  DZIAŁ ORGANIZACYJNY  
      Kierownik     —     56-612-06-34  


Nie ulegają zmianie numery telefonów Administracji Osiedli


WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe