Kasa Spółdzielni
parter, pokój nr 8
tel. 56-612-06-48


Zapraszamy interesantów:
    —   poniedziałek - piątek:     8:00 - 9:00   oraz   11:00 - 14:30
    —   wtorek:                              8:00 - 9:00   oraz   11:00 - 15:00.


W kasie spółdzielni realizowane są wpłaty:

—   dopłata czynszu

—   dopłata za zużytą wodę

—   dopłata wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

W kasie spółdzielni realizowane są wypłaty:

—   nadpłata czynszu

—   nadpłata za zużytą wodę

—   nadpłata wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

—   zwrot udziału członkowskiego


Warunkiem realizacji wypłaty jest wcześniejsze ustalenie jej terminu w Kasie Spółdzielni.

Wypłaty dokonywane są wyłacznie osobom wskazanym na poleceniach wypłaty, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

W kasie możliwy jest również odbiór czeków gotówkowych związanych ze zwrotem środków pieniężnych (np. za wymianę stolarki okiennej) w terminie uprzednio ustalonym i po okazaniu dowodu tożsamości.

Do odbioru pieniędzy lub czeku gotówkowego uprawniona jest wyłącznie osoba wskazana na dokumencie wypłaty.

Bieżące opłaty mieszkaniowe należy realizować:
     —  gotówkowo bez prowizji poprzez sieć agencji Monetia lub Urzędów Poczty
     —  przelewem na konto Spółdzielni
             *  w Banku Pocztowym, wskazane w książeczce opłat
                         lub ewentualnie
             *  w banku PKO BP, o numerze 18 1020 5011 0000 9302 0012 8546.

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe