SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Kopernik"

Administracja Osiedla "Tysiąclecia"

z siedzibą przy ul. Wybickiego 74
tel. 56-655-15-73, 56-658-53-05
mail at@smkopernik.pl

Budynek Administracji Osiedla 'Tysiąclecia'

Pracownicy administracji:

Kierownik Osiedla   -   Krzysztof Kowalski
Inspektor Techniczny   -   Bartosz Balcerzak
Administrator   -   Marzena Smyk
Administrator   -   Jacek Kuskowski


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   700 ÷ 1500
wtorek   -   800 ÷ 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu Porządku Domowego i stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Podstawowy zakres działania administracji:

 • załatwia zgłoszenia mieszkańców osiedla,
 • dba o właściwy stan techniczny budynków wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury osiedla,
 • dba o czystość w budynkach i na terenie osiedla w tym prowadzi kontrolę jakości wykonywanych przez firmy usługowe prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych zieleni,
 • uczestniczy w odczytach liczników wody i ciepła w budynkach,
 • dokonuje rozliczeń za korzystanie z pralni i suszarni,
 • organizuje zebrania z mieszkańcami oraz wysyłkę korespondencji o charakterze masowym.


Dane statystyczne odnoszące się do Administracji Osiedla "Tysiąclecia":

ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych   -   2 253
ilość mieszkańców   -   ~ 7 500
ilość budynków wielorodzinnych   -   59
ilość budynków jednorodzinnych   -   4
pole powierzchni terenów zielonych   -   ~ 10 ha


Obiekty podległe Administracji Osiedla "Tysiąclecia":

  — budynki mieszkalne:
 • św. Andrzeja Boboli 1-5, 11-13, 19-23, 33-35, 39-41
 • Długa 41, 43, 45, 47-47e, 49-49e, 51-51e
 • Harcerska 1-1c, 1d, 3-3c, 5-5c, 7-7c, 9-9c
 • Harcerska 14-14c, 16-16c
 • Hurynowicz 5-5c, 7-7e
 • Kaliskiego 1-1c, 3-3c, 5-5c, 7-7b
 • Lecha 9-11
 • Lecha 10-16
 • Legionów 121-131, 133-151, 165-165c, 167-167c, 169-169c, 171-171c
 • Legionów 212-212c, 214-214c, 216-216f, 218-218c, 218d-218i
 • Mohna 34-36, 50e-50k
 • Popiela 1-3b, 5, 7, 9, 11
 • Popiela 6, 8, 10, 12, 14
 • Rusa 9-11, 13-19
 • Rusa 6-8, 10-12, 14-16, 18-20
 • Szosa Chełmińska 125-129a
 • Szosa Chełmińska 140e, 142-146a
 • Żwirki i Wigury 58-60
 • domki jednorodzinne – Osiedle "Tysiąclecia"
 • domki jednorodzinne – Osiedle "Wrzosy"
  — zespoły garażowe:
 • Czecha
 • Długa 41-45
 • Hoża 1-3
 • Hurynowicz 5-5c, 7-7e
 • Legionów 112a, 216e, 218d-218i
 • Mohna 34-36, 50e-50k
 • Szosa Chełmińska 125-129a
 • Zamenhofa 2-4, 12d
  — lokale użytkowe:
 • św. Andrzeja Boboli 31
 • Kaliskiego 9
 • Lecha 5-7
 • Legionów 216-216e
 • Mohna 34, 46-50c
 • Popiela 5, 7, 9, 11
 • Popiela 6, 8, 10, 12, 14
 • Szosa Chełmińska 129a
 • Szosa Chełmińska 140e
 • Wybickiego 74
 • Żwirki i Wigury 39-41, 71Administracja Osiedla TYSIĄCLECIA informuje swoich mieszkańców, iż wszelkie sprawy do dzielnicowych należy załatwiać dzwoniąc na

KOMISARIAT POLICJI TORUŃ – ŚRÓDMIEŚCIE
UL. PCK 2
TELEFON: 56-641-24-52, 56-641-24-30
.

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby