SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Kopernik"

Administracja Osiedla "Zachód"

z siedzibą przy ul. Bema 20a
tel. 56-622-77-85, 56-658-72-05
fax 56-658-72-06
mail az@smkopernik.pl


Pracownicy administracji:

Kierownik Osiedla   -   Jarosław Kilkowski
Inspektor Techniczny   -   Grzegorz Janiszewski
Administrator   -   Agnieszka Wendt
Administrator   -   Małgorzata Minc


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   700 ÷ 1500
wtorek   -   800 ÷ 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu Porządku Domowego i stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Podstawowy zakres działania administracji:

 • załatwia zgłoszenia mieszkańców osiedla,
 • dba o właściwy stan techniczny budynków wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury osiedla,
 • dba o czystość w budynkach i na terenie osiedla w tym prowadzi kontrolę jakości wykonywanych przez firmy usługowe prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych zieleni,
 • uczestniczy w odczytach liczników wody i ciepła w budynkach,
 • dokonuje rozliczeń za korzystanie z pralni i suszarni,
 • organizuje zebrania z mieszkańcami oraz wysyłkę korespondencji o charakterze masowym.


Dane statystyczne odnoszące się do Administracji Osiedla "Zachód":

ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych   -   2 849
ilość mieszkańców   -   ~ 8 900
ilość budynków wielorodzinnych   -   74
pole powierzchni terenów zielonych   -   12,5 ha


Obiekty podległe Administracji Osiedla "Zachód":

  budynki mieszkalne:
   Bema 4-8, 10-14, 16-16b, 18, 20, 22, 24, 36, 38-38c, 40-40c, 42a
   Broniewskiego 40-46, 48-54, 72
   Bydgoska 43, 86-88a
   Derdowskiego 2-6
   Fałata 54-58, 68-72
   Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, 76-80, 82-86A, 120-126, 132-138
   Gałczyńskiego 40
   Kochanowskiego 4-4a, 8, 9, 14-16, 19-21a, 27-27a
   Konopnickiej 4-4a, 6
   Krasińskiego 19, 21-23, 25, 88-88a, 94-94a, 99
   Krasińskiego 101, 105, 107, 112-112a, 116-116a
   Kujota 2-4, 3-5a, 6
   Matejki 5-9, 84a, 84b, 86-92
   Mickiewicza 52, 54, 56, 64, 83-83c, 97
   Mickiewicza 111, 117-117a, 130-130b, 134-136
   Morcinka 1-7
   Odrodzenia 7-9
   Reja 14-16
   Rybaki 28-28c, 30-32b, 34, 38, 40-40a
   Słowackiego 27-31
   Szosa Chełmińska 16-22

  zespoły garażowe:
   Bema 4-8, 16b, 40
   Kochanowskiego 14-16
   Matejki 86-92
   Mickiewicza 130
   Morcinka 1-7
   Słowackiego
   Sportowa
   Szosa Chełmińska

  lokale użytkowe:
   Bema 20a
   Bydgoska 86-88
   Matejki 94/96
   Mickiewicza 83a
   Mickiewicza 130a
   Morcinka 17
   Rybaki 38
   Szosa Chełmińska 56

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby