Dział Spraw Członkowskich
I piętro, pokój nr 11
tel. 56-612-06-31, 56-612-06-46, 56-612-06-39
Kierownik Działu: Wanda Perłowska


Zapraszamy interesantów:
    —   poniedziałek - piątek:     9:00 - 15:00
    —   wtorek:                       10:00 - 17:00.


TU ZAŁATWISZ SPRAWY ZWIĄZANE Z:

 1. uzyskaniem członkostwa w związku z:
  • nabyciem mieszkania, lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w drodze:
   • umowy kupna,
   • umowy darowizny,
   • spadkobrania,
   • umowy o budowę lokalu,
   • naboru ofert na mieszkanie,
  • uzyskaniem mieszkania lokatorskiego:
   • w drodze statutowego prawa pierwszeństwa,
   • w drodze umowy o budowę lokalu;
 2. przekształceniem prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własności odrębnej;
 3. uzyskaniem zaświadczeń związanych z członkostwem i posiadanym prawem do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego celem przedłożenia odpowiednim urzędom, instytucjom, notariuszom itp.

OTRZYMASZ INFORMACJE:

 • o warunkach przekształcenia spółdzielczych praw do lokali na odrębną własność.


PLIKI DO POBRANIA – format


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby