Zapraszamy do
Sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK:

   od poniedziałku do piątku w godzinach    700 ÷ 1500
   oraz we wtorki w godzinach    800 ÷ 1700
Kontakt telefoniczny:

                                         tel./fax    56-612-06-20
                                         fax    56-612-06-44
Członkowie Zarządu przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach 1100 ÷ 1700.
Każdy inny termin spotkania wymaga wcześniejszego uzgodnienia.


Przedstawiciele Prezydium Rady Nadzorczej SM "Kopernik" przyjmują członków
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1530 ÷ 1700.

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby