Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik",
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2019-2022:


1.  Jan Baranowski - Przewodniczący RN
2.  Tadeusz Ziółkowski - Zastępca Przewodniczącego RN
3.  Aleksandra Rujna - Sekretarz RN
4.  Danuta Gadziomska - Członek RN
5.  Antoni Gronowski - Członek RN
6.  Sylwia Hartwich - Członek RN
7.  Roman Jędrzejewski - Członek RN
8.  Andrzej Korpusiński - Członek RN
9.  Barbara Michalska - Członek RN
10.  Patrycja Mietlicka - Członek RN
11.  Anna Napora - Członek RN
12.  Danuta Szabunio - Członek RN


Członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących komisjach:


KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI I BEZPIECZEŃSTWA KOMISJA TECHNICZNA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 Danuta Gadziomska
 Patrycja Mietlicka
 Tadeusz Ziółkowski
   
 Sylwia Hartwich
 Barbara Michalska
 Anna Napora
 Danuta Szabunio
 Andrzej Korpusiński
 Antoni Gronowski
 Roman Jędrzejewski
 Aleksandra Rujna
 Jan Baranowski
 Tadeusz Ziółkowski
 Aleksandra Rujna
 Danuta Gadziomska
 Sylwia Hartwich
 Andrzej KorpusińskiDYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby