Dział Techniczno-Inwestycyjny
I piętro, pokój nr 9
tel. 56-612-06-02
Kierownik Działu: Lidia Trzeciak


Plan remontów na rok 2021.


Dział zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem inwestycji, w tym organizacją robót budowlanych przy realizacji nowych budynków, jak również prowadzeniem prac remontowych w budynkach należących do zasobów SM Kopernik.


Działania te są często porzedzane ogłoszeniami o przetargach, o którch można przeczytać na naszych stronach.


Dość liczną grupę działań stanowi wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach należących do Członków SM Kopernik lub refundcja kosztów tej wymiany. Sposób refundacji kosztów wymiany jest określony regulaminem.


Ograniczenie poboru prądu

SM "Kopernik" informuje, że w związku ze stwierdzeniem dużego zużycia energii elektrycznej z obwodów administracyjnych budynków mieszkalnych podjęto działania zmierzające do przeciwdziałania temu zjawisku.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni, sukcesywnie montowane są ograniczniki poboru mocy w poszczególnych budynkach. Urządzenia te uniemożliwiają pracę urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu RTV, takich jak: lodówki, zamrażarki, pralki, grzejniki wentylatorowe, telewizory, magnetowidy itp., a także prostowników, silników elektrycznych i innych urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach. Po zamontowaniu ograniczników odbiorniki tego typu nie zadziałają prawidłowo i w krótkim czasie mogą ulec zniszczeniu.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie urządzenia elektryczne pracujące w piwnicach lokatorskich i zasilane bezpośrednio z obwodów administracyjnych winny być odłączone. Osoby, które wyrażą potrzebę dalszego użytkowania tych urządzeń (wymagany wniosek pisemny) będą zobowiązane do pokrycia kosztów rozdziału linii zasilającej i opomiarowania poboru energii w piwnicach.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej zostaną podjęte odpowiednie czynności prawne. Poczynione w tym kierunku działania odpowiednich służb Spółdzielni maja na celu wyeliminowanie nieuprawnionego poboru energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i obniżenie jej zużycia i związanych z tym kosztów.ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby