SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Kopernik"

Administracja Osiedla "Wschód"

z siedzibą przy ul. Świętopełka 28
tel. 56-658-66-31, 56-623-88-87
mail aw@smkopernik.pl


Pracownicy administracji:

Kierownik Osiedla   -   Marek Kamelski
Inspektor Techniczny   -   Mirosław Szczęsny
Administrator   -   Hanna Kowalska
Administrator   -   Karina Majewska


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   700 ÷ 1500
wtorek   -   800 ÷ 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu Porządku Domowego i stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Podstawowy zakres działania administracji:

 • załatwia zgłoszenia mieszkańców osiedla,
 • dba o właściwy stan techniczny budynków wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury osiedla,
 • dba o czystość w budynkach i na terenie osiedla w tym prowadzi kontrolę jakości wykonywanych przez firmy usługowe prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych zieleni,
 • uczestniczy w odczytach liczników wody i ciepła w budynkach,
 • dokonuje rozliczeń za korzystanie z pralni i suszarni,
 • organizuje zebrania z mieszkańcami oraz wysyłkę korespondencji o charakterze masowym.


Dane statystyczne odnoszące się do Administracji Osiedla "Wschód":

ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych   -   2 933
ilość mieszkańców   -   ~ 6050
ilość budynków wielorodzinnych   -   42
pole powierzchni terenów zielonych   -   10,73 ha


Obiekty podległe Administracji Osiedla "Wschód":

  — budynki mieszkalne:
 • Batorego 9, 11
 • Bażyńskich 33-33c
 • Chrobrego 3, 5-9, 11, 13-17, 19, 21-25, 27
 • Grudziądzka 80-84a
 • Jeśmanowicza 4-14, 16-26
 • Kościuszki 11b-11e, 15-15e
 • Kościuszki 36
 • Łąkowa 1-11
 • Łąkowa 2-12, 14-24, 26-32, 34-34e, 36-36c
 • Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32
 • Sucharskiego 4-4d, 6-6d, 8-8d, 10-10d
 • Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c, 24f-24g, 28b-28d,
  30-30c, 32-32e, 34-34e, 36-36c, 36d, 36e, 36f, 38
  — zespoły garażowe:
 • Chrobrego 27c, 27d
 • Kościuszki 11
 • Łąkowa 34-34e
 • Sczanieckiego
 • Świętopełka 24d-24e, 24f-24g, 28b-28d, 36d, 36e, 36f, 36g, 38
  — lokale użytkowe:
 • Chrobrego 1
 • Jeśmanowicza 2
 • Kościuszki 41-47
 • Kościuszki 34
 • Świętopełka 15-23, 37-39
 • Świętopełka 18, 26, 28
  — Stadion Osiedlowy im. T. Długokińskiego:
 • Świętopełka 15-23


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby